Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Twitter Dela på Facebook

Prövning

Rutin för prövning

En prövning är en bedömning av en persons kunskaper i ett ämne i grund- eller specialskolan eller i en kurs i gymnasieskolan eller inom vuxenutbildningen. Bedömningen utgår från kunskapskraven och resulterar i ett betyg. Det är den prövande själv som ansvarar för att ha tillräckliga kunskaper.

Vid prövningen skall eleven visa sina kunskaper i alla delar av ämnets eller kursens kunskapskrav. Prövningen ska vara utformad så att eleven har möjlighet att nå alla betygsnivåer från F till A. Allmänna råd om prövning finner man på skolverkets webbplats där man kan läsa vad som gäller vid prövning.

Så här gör vi på Kävlinge Lärcentrum:

 1. Eleven tar kontakt med skolans administratör 046 – 73 92 16.
 2. Eleven fyller i blankett som finns på Kävlinge Lärcentrums hemsida och ansöker om prövning och betalar in. Skoladministratören kan också skicka blanketten hem till eleven.
 3. Blanketten lämnas till skoladministratören som administrerar och skriver in eleven som prövning i kursen.
 4. Skoladministratören tar kontakt med läraren.
 5. Läraren kontaktar eleven och kommer överens om tider och material. Läraren har fyra veckors förberedelsetid.
 6. Prövningen genomförs.
 7. Läraren betygssätter och lämnar betygskatalogen till skoladministratören
 8. Skoladministratören skriver in betyg och skickar till Beda.
 9. Om eleven vill ha papper på betyget begär eleven det.

   Rutinen upprättad den 29 augusti 2017 av Gunilla Peterson rektor

 


Uppdaterad 2017-09-11

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00