Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Twitter Dela på Facebook

Betyg

Betyg

Betygsskalan är A-F, där A är högsta betyg och F underkänt.

Betygsutskrift

Kursbetyg skickas inte automatiskt utan måste beställas. Blankett för att beställa betyg finns på Expeditionen på Lärcentrum.

Det går även bra att ladda ner och fylla i blanketten härPDF. När blanketten är ifylld kan den skrivas ut. Ifylld blankett ska undertecknas och skickas till Lärcentrum på den adress som finns på blanketten.

Om du behöver betyg för komplettering till vidare studier så säg till i god tid innan det aktuella datumet för komplettering.

Slutbetyg

Övergångsbestämmelser om slutbetyg

En elev får som huvudregel en gymnasieexamen efter avslutade studier inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. Men i vissa undantagsfall kan istället ett slutbetyg enligt de tidigare bestämmelserna (innan 1 juli 2012) utfärdas under en övergångsperiod.

Regeringen har förlängt övergångsbestämmelserna om slutbetyg (NYTT 2016-11-30)

Regeringen har beslutat om en förordningsändring som innebär att slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning får utfärdas fram till och med den 1 juli 2020. Tidigare regler innebar att möjligheten att utfärda slutbetyg från sådan utbildning upphör den 1 januari 2017.

Ett slutbetyg ska innehålla 2350 gymnasiepoäng varav 2250 godkända. I ett slutbetyg kan man blanda gamla nya kurser men betygen får inte vara äldre än 8 år.

Gymnasieexamen

En gymnasieexamen ska innehålla 2400 poäng, varav 2250 godkända, och finns i två varianter; högskoleförberedande examen och yrkesexamen.

En gymnasieexamen från komvux ska i huvudsak motsvara de från gymnasieskolan. En examen ska innehålla ett gymnasiearbete.


Uppdaterad 2016-12-07

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00