Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Olyckor och kriser

I samband med alla förändringar av verksamheten - oavsett om det gäller förskola, grundskola eller vuxenutbildning - görs konsekvensbeskrivningar. I händelse av tillfälliga förändringar så som utflykter m m görs dessutom riskanalyser, för att förebygga och motverka eventuella riskmoment. Personal genomgår kontinuerligt ändamålsenlig utbildning - såsom hjärt- och lungräddning, brandutbildning m m - för att ha en beredskap, om olyckan trots allt skulle vara framme.

Varje enhet inom förskola, grundskola och vuxenutbildning har formulerat sina handlingsplaner för olyckstillbud eller krishantering.

Uppdaterad 2013-06-27