Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Kränkning

Förskolor, grundskolor och vuxenutbildning följer den likabehandlingsplan och den årliga plan mot kränkande behandling, som varje särskild enhet tagit fram. Dessa planer innehåller både ett aktivt och målinriktat förebyggande arbete och en tydlig gång för, hur förskolans eller skolans personal ska agera, om någon kränkning, diskriminering, trakasserier, rasism, homo-fobi eller sexism inträffar.

Elevernas upplevelse av trygghet och trivsel mäts årligen genom enkäter bland annat till underlag för vidare arbete för ytterligare förbättringar.

Uppdaterad 2013-07-03