Tyck till om Kävlinge kommun

för SFI

Kävlinge Lärcentrum anordnar svenskundervisning för invandrare. SFI erbjuds alla vuxna invandrare som är folkbokförda i kommunen och som saknar grundläggande kunskaper i det svenska språket.

Har du frågor om Sfi kontakta studie- och yrkesvägledarna på Kävlinge Lärcentrum. Se kontaktuppgifter nedan.


Uppdaterad 2017-01-13

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00