Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Regler och riktlinjer

Mål

Modersmålsundervisningen ska ge en grund för elevernas tvåspråkighet. Den bör verka för elevens förståelse för fördelarna med tvåspråkighet och på så sätt stärka elevernas självkänsla. Modersmålsundervisningen ska ge en god grund för att  eleven på tillfredsställande villkor ska kunna ta ställning till kulturella yttringar och värden i respektive kultursfärer. Undervisningen ska bidra till elevernas förståelse för att den kulturella  och språkliga påfrestning som kan ligga i att tillhöra en minoritetsgrupp, istället ska ses som en resurs. Eleverna bör också ges information om framtida möjligheter och utbildningar där de kan utnyttja sin tvåspråkighet.

Moment

år 1-3

 • lära sig sitt alfabet
 • lära sig läsa så korrekt som möjligt
 • lyssna på sagor och återberätta dem
 • lära sig sånger och dikter
 • typiska lekar
 • traditioner från egna landet
 • lära sig skriva

år 4-6

 • lyssna på texter och referera dem
 • läsa mer avancerade texter och diskutera dem
 • utöka ordförrådet
 • författa brev, beskrivningar och uppsatser
 • känna till författare, dramatiker på sitt eget språk
 • lära känna sitt lands historia och samhällsliv

år 7-9

 • läsa romaner
 • skriva avancerade texter, ansökningsbrev, komperativa texter
 • Utveckla ordförrådet


Uppdaterad 2016-05-03

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00