Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Twitter Dela på Facebook

Kommunalt Aktivitetsansvar för ungdomar 16 - 20 år

Kommunerna har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar som är folkbokförda i kommunen och som har fullgjort sin skolplikt men som inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning.

Unga som omfattas

Kommunala aktivitetsansvaret omfattar unga under 20 år som:

 • fullföljt sin skolplikt (det vill säga grundskola eller grundsärskola) men inte genomför eller har fullföljt utbildning på ett nationellt program i gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning.
 • går introduktionsprogram

För fullföljd utbildning måste examensbevis finnas (studiebevis är inte tillräckligt).

Kommunens ansvar

Aktivitetsansvaret innebär att kommunen ska:

 • hålla sig informerad om vilka som omfattas av ansvaret
 • vid behov bidra med insatser för att unga ska starta eller återuppta sina studier och fullfölja sin utbildning
 • dokumentera och föra register över de unga som omfattas
 • rapportera in dokumenterade uppgifter till SCB. 

Kommunen hjälper till

På Lärcentrum erbjuder kommunen dig hälp med:

 • studie- och yrkesvägledning
 • praktik
 • jobbsök
 • studier
 • individuella stöd

Lärcentrum finns på Unionsgatan 8 i Kävlinge.

Uppdaterad 2017-08-15

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00