Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Twitter Dela på Facebook

Inackorderingsbidrag

Gymnasieelever som studerar på annan ort kan ansöka om inackorderingsbidrag. Ni ansöker via en e-tjänstöppnas i nytt fönster på vår webbplats.

För Kävlinge kommun har Bildningsnämnden beslutat om följande riktlinjer:

  • att eleven är folkbokförd i Kävlinge kommun
  • att eleven går i kommunal gymnasieskola eller komvux
  • att eleven är under 20 år (bidraget utgår t o m vårterminen det år eleven fyller 20 år)
  • att restiden mellan bostad (folkbokföringsadress) och skola uppgår till minst tre timmar per dag eller att resvägen uppgår till minst 50 km enkel resa
  • att eleven inte har resebidrag samtidigt
  • att inackorderingsbidrag beviljas för fyra månader under höstterminen (sep - dec) och fem månader under vårterminen (jan - maj)
  • att grundbeloppet för inackorderingsbidraget uppgår till 1/30 av prisbasbeloppet
  • att elever som har reseavstånd mellan hemkommunen och studieorten som överstiger 200 km ges ett tillägg per månad till grundbeloppet på 500 kr
  • att elever som har reseavstånd mellan hemkommunen och studieorten som överstiger 500 km ges ett tillägg per månad till grundbeloppet på 1 000 kr

För 2016 är prisbasbeloppet 44 300 kr, vilket ger ett bidragsbelopp enligt nedanstående tabell:

Avstånd mellan hemmet och skolan, kmBelopp per månad
50-2001 477 kr
201-5001 977 kr
501-2 477 kr

Elev som går i kommunal gymnasieskola där det under del av studietiden ingår studier i annat land, kan hos hemkommunen ansöka om inackorderingsbidrag för denna del av studieperioden. Bidraget uppgår till 1 477 kr per månad under år 2016.

För elever i fristående skolor, folkhögskolor samt riksinternatskolor gäller att Centrala studiestödsnämnden (CSN) ansvarar för elevernas inackorderingstillägg. Enlig CSN:s regelverk är bidragets storlek beroende av avståndet mellan föräldrahemmet och skolan.

Uppdaterad 2016-12-30

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00