Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Twitter Dela på Facebook

Val av skola

Vårdnadshavare har möjlighet att välja skola inför skolstarten. Skolan kan ligga i eller utanför kommunen och vara en kommunal skola eller en friskola.

Elever som bor inom skolans upptagningsområde har företräde till plats i närområdet. Om det på en skola finns fler sökande än platser ska urvalet göras enligt de urvalsregler som skollagen anger.

Ansökan om plats på skola

Förskoleklass

Ansökan till förskoleklass görs via e-tjänst skolval. E-tjänsten är öppen i under hela december 2017 och januari 2018. Tänk på att båda vårdnadshavare behöver godkänna valet.

Om ni önskar plats på en friskola eller i en annan kommun, vänligen kontakta den skola ni önskar plats på.

Årskurs 7

Ansökan till årskurs 7 görs via e-tjänst skolval. E-tjänsten är öppen i under hela december 2017 och januari 2018. Tänk på att båda vårdnadshavare behöver godkänna valet.

Om ni önskar plats på en friskola eller i en annan kommun, vänligen kontakta den skola ni önskar plats på.

Inflyttning årskurs F-9

Flyttar ni till Kävlinge kommun fyller ni i en inflyttningsanmälan som skickas till den skola ni önskar plats på. Finns det önskemål om annan skola än den i ditt närområde, tillgodoses detta i mån av plats.

Om ni önskar plats på en friskola eller skola i en annan kommun, vänligen kontakta den skola ni önskar plats på.

Annan kommun

Om elev/förälder önskar skolgång i en skola i en annan kommun än Kävlinge och om den mottagande kommunen inte ser något hinder i detta, upprättas ett avtal mellan kommunerna om elevens skolgång och om den ekonomiska regleringen mellan kommunerna.

Friskola

Ett barn kan fullgöra sin skolgång i en fristående skola, det vill säga en skola med annan huvudman än en kommun, om skolan är godkänd av Skolverket. Kravet på friskolan är att verksamheten svarar mot läroplanens utbildningsmål och den värdegrund som gäller för den offentliga skolan. Då valet av en friskola är ett beslut som grundar sig på förälders initiativ medför det dock att föräldern ansvarar för transport till och från den aktuella skolan. Kävlinge kommun betalar elevbidrag till den mottagande fristående skolan.

Information om skolskjuts

Uppdaterad 2017-09-29

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00