Tyck till om Kävlinge kommun

Skolråd

​Tolvåkerskolan har ett aktivt skolråd som sammanträder tillsammans med rektor, elev-  och personalrepresentanter ungefär tre gånger/termin. Skolrådet är en direkt samverkan mellan skolan och föräldrar. En god samverkan mellan hem och skola bidrar till ett positivt klimat som gynnar verksamheten. På skolrådet kan du som förälder ta upp dina frågor, tankar, idéer och annat som handlar som skolans verksamhet i stort.

Mötet är öppet för alla föräldrar.

I kommunen finns även ett centralt skolråd; Skolrådens samverkansorgan, som består av skolrådsrepresentanter från alla kommunens skolor, personal och politiker.

Tack till alla er som aktivt deltagit på Tolvåkerskolans skolråd under höstterminen 2016. Planering för kommande skolråd, inför vårterminen 2017, gjordes i samband med sista skolrådet den 9 november och finns med i protokollet.

Vårterminens första skolråd är planerat till den 1 februari kl.18.30.

Vi träffas i Mediateket på Tolvåkerskolan, välkomna dit!
Uppdaterad 2016-12-09

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00