Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Rektorn har ordet

Informationsbrev vecka 6

Personal

Mia Duvenette, fritidsledare, kommer att avsluta sin tjänstgöring på Tolvåkerskolan. Mias sista arbetsdag är den 16/2. Tolvåkerskolan riktar ett stort tack till Mia, för alla insatser och ett engagemang som lämnar tydliga avtryck. Mia önskas lycka till med kommande utmaningar på den nya arbetsplatsen, i Kävlinge kommun.

Oscar Berglund kommer att avsluta sin tjänstgöring på Tolvåkerskolan, den 12/3. Vikarie för Oscar Berglund, är Meeme Nugin, lärare i so-ämnen. Överlämning är planerad; i syfte att berörda elever ska få så bra förutsättningar som möjligt, i sin fortsatta kunskapsutveckling. Oscar lämnar över underlag/bedömning som ett komplement inför betygssättning vt 2018.

Ett stort tack till Oscar Bergström för allt engagemang och alla insatser, på Tolvåkerskolan. Oscar önskas lycka till med nya utmaningar, på nästa arbetsplats.

Arbetsmiljö

Trygghetsgruppen på Tolvåkerskolan, kommer att ges möjlighet till kompetensutveckling under våren 2018. Visionsfabriken, under ledning av Joel Sjövall, kommer tillsammans med några av skolans medarbetare, att genomföra utbildningen. Trygghetsgruppen, under ledning av Fredrik Klehn (spec. pedagog), Anna Pålsson (arbetslagsledare och so -lärare), och Åsa Frelin (kurator) medverkar vid utbildningen, tillsammans med berörda elever.

På Tolvåkerskolan arbetar vi för klotterfria ytor/väggar och att varje klass, tillsmammans med sina mentorer, har ett ansvar i detta. Rutiner finns framtagna och kommer nu att utvärderas för ev. förbättringar inom området ifråga.

Lovskola under vecka 8

Under vecka 8 (sportlovet) erbjuder Tolvåkerskolan lovskola under måndag-torsdag, kl. 09.00-12.00. Karin Magnusson (spec. ped. och försteklärare) och Joel Magnusson (so- lärare och arbetslagsledare) leder arbetet i lovskolan. Planering för den enskilde eleven ska lämnas in ifrån berörda ämneslärare.

Avsikten med lovskolan är bl.a. möjligheten att nå längre fram i sin kunskapsutveckling men även att arbeta med uppgifter som av någon anledning inte blivit färdigställda tidigare.

Mentorer för berörda elever har informerat om ovanstående, precis som vid tidigare tillfällen.

Läxor/hemarbete

Generellt syftar de flesta läxor till att, på något sätt, bidra till elevens kunskapsutveckling. Det finns självklart andra syften som att utveckla goda studievanor, planera sin tid och utveckla ansvarskänsla och uthållighet.

På Tolvåkerskolan öppnar vi nu upp för diskussioner kring följande frågeställningar:

Hur blir läxan meningsfull? På vilka sätt kan läxan stödja elevernas kunskapsutveckling? Hur kan vi göra i arbetslaget för att förbereda och introducera läxor? Gemensam policy om läxor? Hur utvecklar vi denna?

Avsikten med diskussionerna är bl.a. att öka medvetenheten om syftet med läxor som i sin tur gynnar elevernas kunskapsutveckling. Diskussionerna kommer att fortsätta under vårterminen i alla konstellationer och även tas upp vid något av vårens Skolråd, där efterfrågan nyligen lyfts fram.

Skolråd på Tolvåkerskolan

Vid senaste mötet i Skolrådet, diskuterades framtida former för utvecklingssamtal, där det också framkom kritik på, till viss del, samtalens strukturer, former och innehåll. Även rollen och uppdraget som mentor, lyftes i sammanhanget.
Tolvåkerskolan arbetar kontinuerligt med att förbättra/utveckla strukturer för utvecklingssamtal och kommer att återkoppla till ovanstående, vid nästa Skolråd.
Nästa Skolråd är planerat till den 7/3 2018, kl. 18.30 -20.00. Plats: Mediateket.
Vid tillfället är det planerat att skolrestaurangen skall presentera delar av sin verksamhet.
Välkomna till nästa Skolråd.

Sportlov

Under vecka 8 är det, som bekant, sportlov. Tolvåkerskolan önskar alla elever ett riktigt skönt och härligt sportlov.
Väl mött igen, under vecka 9.

Agneta Olander
RektorHär hittar du alla informationsbrev från läsåret 2017/2018


Uppdaterad 2018-04-27