Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Twitter Dela på Facebook

Rektorn har ordet

Informationsbrev vecka 11

Personal

Oscar Berglund kommer att vara föräldraledig under perioden 3/4 - 14/6. Motsvarande undervisning kommer att fördelas internt mellan befintliga pedagoger, enligt följande:Inger Brandin Johansson (8A, 7B, 7E och 7F), Fredrik Rogver (7C, 7D och 7E), Fredrik Mathiasson(8A, 7A, 7B och 7D och 7F). Ett nära samarbete mellan pedagogerna kommer att genomsyra det praktiska arbetet. Överlämnandet från Oscar Berglund, till berörda, är igångsatt med syftet att trygga elevernas befintliga och fortsatta studier. Oscar kommer att följa arbetet och ha regelbundna avstämningar tillsammans med Inger, Fredrik R och Fredrik M.

Peter Atterling, lärare i spanska, kommer att avsluta sin tjänstgöring på Tolvåkerskolan i samband med vårterminens avslutning. Peters sista arbetsdag är den 14/6. Rekryteringsprocessen är igång och beräknas vara klar före påsk.

Jutta Zintl har varit sjukskriven viss del av vårterminen. Ulrich Gütter, lärare i tyska, kommer att vikariera vid de tillfällen Jutta är frånvarande.

Arbetsmiljö

I samband med föräldramöten för årskurs 7 och årskurs 8 har Tolvåkerskolan bjudit in kommunpolis för samverkan med skola och socialtjänst. Christer Hedlund representerar polisen, vid respektive tillfälle.

Inbjudan till föräldramöte/informationskväll för årskurs 7 och 8 har sedan tidigare gått ut enligt:

15/3 kl. 18.00 -20.00 – årskurs 7 (ordning för kvällen, se spec. inbjudan från arbetslaget)

22/3 kl. 18.00 -20.00 – årskurs 8 (ordning för kvällen, se spec. inbjudan från arbetslaget)

Kompetensutveckling på Tolvåkerskolan.

Måndagen den 20/3 är det studiedag och eleverna är då lediga. Studiedagen är sedan länge planerad och Tolvåkerskolan kommer, som bekant, att få ta del av en föreläsning i Källkritik på webben (föreläsare: Ronny Andersson).

Kompetensutveckling för samtliga arbetslagsledare påbörjades under höstterminen 2016 och avslutades i februari med området arbetsmiljö och hälsa. Arbetsmiljö och hälsa är områden som alltid står på agendan och inte minst på Tolvåkerskolans inriktning.

Utvecklingssamtal vårterminen 2017

Terminens utvecklingssamtal, har genomförts. Tolvåkerskolan har fått återkoppling från några berörda (vårdnadshavare och elever). Återkopplingen har olika lägen på de förväntningar som man haft om samtalets mål och syfte. Givetvis är vi tacksamma över de synpunkter som framförts och använder dessa till att utveckla och förbättra kommande utvecklingssamtal.

Skolråd på Tolvåkerskolan

Vårterminens sista Skolråd är planerat till den 19/4 kl.18.30. Välkomna till ett inspirerande Skolråd. Vi kommer att erbjuda information om Tolvåkerskolans arbete i musik, vid tillfället. Representanter av lärare i musik, Anton Larsson och Jens Lindström, kommer att ge möjligheter till dialog i hur vi arbetar med musik, vid tillfället.

Välkomna till Skolrådet den 19/4 kl. 18.30. Plats: Tolvåkerskolan, Mediateket.

Agneta Olander
Rektor
Uppdaterad 2017-03-31

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00