Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Twitter Dela på Facebook

Rektorn har ordet

Välkomna till läsåret 2017-2018

Informationsbrev v. 33

Personal
Jenny Pasquato, lärare i spanska, efterträder Peter Atterling som tidigare informerats. Henning Wright, lärare i matematik/no och teknik efterträder Eva Luedke. Madelene Larsson, lärare i engelska, efterträder Paul Carlbark. Madelene kommer även att överta undervisningen i engelska i 9G.

Yngve Johansson, lärare i no och teknik, hälsas välkommen till Tolvåkerskolan. Yngve har huvudsakligen sin tjänstgöring förlagd i årskurs 7.

Ellinor Håkansson, studie-och yrkesvägledare (SYV) är vikarie för Åsa Ventorp under läsåret 2017-2018.

Mattias Borg avslutar sin tjänstgöring på Tolvåkerskolan, den 25/8. Ett stort tack till Mattias för insatser på Tolvåkerskolan och lycka till med fortsatta studier. Rekryteringsprocessen är igång och tills vidare kommer Inger Brandin Johansson (lärare i svenska) att undervisa berörda grupper som nu Mattias lämnar. Tid för överföring är avsatt under vecka 33-34.

Edvin Mårtensson kommer att arbeta som resurs i årskurs 7 under innevarande läsår.

Musikundervisning i 8E, övertas av Anton Larsson. Undervisning i bild 8E, övertas av Anette Sahlin. Undervisning i musik 8B, övertas av Anton Larsson.


Arbetsmiljö
I samband med föräldramöten för årskurs 7 har Tolvåkerskolan bjudit in kommunpolis för samverkan med skola och socialtjänst. Christer Hedlund representerar polisen, vid tillfället.

Inbjudan till föräldramöte/informationskväll för årskurs 7 kommer att skickas ut i början av höstterminen (ordning för kvällen, se spec. inbjudan från arbetslag 7- Eva Landén).

Tolvåkerskolan har haft tillsyn enligt miljöbalken, där miljö-och hälsoskyddsavdelningen gör inspektioner för att kontrollera att verksamheter i kommunen följer reglerna i miljöbalken. Översyn av dokumentation av verksamhetens egenkontroll har gjorts en s.k. hälsoskyddstillsyn. Tillsyn göres vid ett tillfälle vartannat år på verksamheterna i kommunen.


Kompetensutveckling på Tolvåkerskolan
Kompetensutveckling för samtliga arbetslagsledare påbörjades under höstterminen 2016 och avslutades i februari 2017, med inriktning arbetsmiljö och hälsa. Arbetsmiljö och hälsa är områden som alltid står på agendan och inte minst på Tolvåkerskolans inriktning.

Under höstterminen 2017 kommer elevråd, elevskyddsombud och trygghetsgruppen att erbjudas fortsatt utbildning, i ett samarbete med Visionsfabriken, Joel Sjövall. Planering för utbildningen genomsyras av elevdemokrati, värdegrund, inflytande och delaktighet.

Utbildning för elevrådet kommer att genomföras den 22/8 under ledning av Joel Sjövall, samt f.n. ansvariga för skolans elevråd, Ola Nilsson och Mattias Borg.


Digitalisering
Under läsåret 2017-2018 deltar Tolvåkerskolan i Skolverkets satsning på digitalisering. Kompetensutvecklingen utgår ifrån kollegialt lärande och innefattar följande områden: digitala verktyg som stöd i lärandet, digitalt berättande, bedömning i digitala lärmiljöer och hur man handleder elever i informationssökning och källkritik. Kompetensutvecklingen startar upp i augusti, är schemalagd varje vecka som en del av det ämnesövergripande arbetet.

 

Skolråd på Tolvåkerskolan
Höstterminens första Skolråd är planerat till den 6/9 kl.18.30. Vid terminens först skolråd kommer några representanter från arbetslag 7 att närvara. Välkomna till ett inspirerande Skolråd.


Samarbete mellan hem och skola
På Tolvåkerskolan ser vi fram emot ett nytt läsår, som just börjat, ett läsår som genomsyras av samsyn och samarbete i alla led. Nya mål för Tolvåkerskolan under några år framöver, 2017-2020, finns presenterade på skolans hemsida.


Agneta Olander
Rektor
Uppdaterad 2017-08-21

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00