Tyck till om Kävlinge kommun

Rektorn har ordet


Informationsbrev vecka 3

God fortsättning!

Samtliga elever hälsas välkomna tillbaka till en ny termin med nya utmaningar och höga förväntningar. Förhoppningen är, att tillsammans verka för ett fortsatt gott samarbete i alla led. Med önskan om en riktigt god fortsättning på 2017.

Personal

Marie Svensoon, lärare i hem- och konsumentkunskap på Tolvåkerskolan och Korsbackaskolan, avslutade sin tjänstgöring den 21/12 för att möta nya utmaningar. Rekryteringsprocessen är nu avslutad. Fredrik Rogver, lärare i hem- och konsumentkunskap, har tillträtt tjänsten. Fredrik Rogver hälsas välkommen till Tolvåkerskolan.

Kathe Nossborn, specialpedagog och förstelärare, lämnar Tolvåkerskolan den 10/2. Ett stort tack till Kathe Nossborn för alla insatser som specialpedagog och även i uppdraget som förstelärare. Rekryteringsprocessen är avslutad och Fredrik Klehn, lärare i matematik och no- ämnen kommer att efterträda Kathe Nossborn. Fredrik Klehn börjar sin tjänstgöring den 1/2 på Tolvåkerskolan och kommer att arbeta parallellt med Kathe under några dagar. Överlämnandet från Kathe Nossborn till Fredrik Klehn har syftet att trygga elevernas befintliga och fortsatta studier.

Arbetsmiljö

Det har kommit till vår kännedom, under höstterminen, att rökning med e-cigaretter förekommit under skoldagen. Vi har beslagtagit några e-cigaretter och givetvis kontaktat vårdnadshavare till berörda elever. I rutinerna ingår uppföljningssamtal över tid, och med berörda, i ett samarbete med Elevhälsan. Vidare har det också framkommit att några elever rökt e-cigaretter, i bussen, under hemresan från skolan. Skolan har varit i kontakt med skolskjutsansvarig, som i sin tur kontaktat Bergkvara för att kontrollera/följa upp detta. Återkoppling har kommit skolan tillhanda.

I ett samarbete med elevhälsan kommer befintliga ordningsregler att kompletteras med åtgärder för ovanstående. Eleverna kommer givetvis att delges motsvarande.

Utifrån enstaka händelser under december månad i fjol, som föranledde polisanmälan, har Tolvåkerskolan intensifierat samarbetet med socialtjänst och polis. Tolvåkerskolan har bjudit in polisen, dels som en naturlig del i vardagen, och också med ambitionen att bjuda in vårdnadshavare till information i samband med föräldramöten, framöver. Kompletterande information kommer att ges när datum är fastslaget.

Planer mot Hot-och Våld finns sedan 2014, övergripande för Kävlinge kommun. Översyn av planer skall göras kontinuerligt och skolans Likabehandlingsgrupp har fått i uppdrag att se över planerna.

För Trygghetsgruppen på Tolvåkerskolan (där en grupp elever medverkar) kommer ännu en utbildning att genomföras i ett samarbete med Visionsfabriken, Joel Sjövall. Utbildningen planerades under föregående termin och är bestämd till den 1/2. Vid utbildningstillfället medverkar kurator (Åsa Frelin) tillsammans med specialpedagoger (Kathe Nossborn och Fredrik Klehn).

Vid terminens skyddsrond, den 27/1, har skolans elevskyddsombud möjligheter att medverka. Martin Segerbäck och Fredrik Mathiasson, lärare på Tolvåkerskolan medverkar i arbetet med elevskyddsombuden. Precis som trygghetsgruppen har utbildningstillfällen med Visionsfabriken, Joel Sjövall, varit en del av skolans arbetsmiljöarbete.

Kompetensutveckling på Tolvåkerskolan.

Inför vårterminen 2017 är det planerat kompetensutveckling i att möta barn/elever med funktionshinder/funktionsnedsättning. Johanna Abelson, lärare i specialpedagogik och tillika speciallärare på Söderparkskolan kommer att bidra med sina erfarenheter som en del av Tolvåkerskolans kompetensutveckling. Studier i, Läroplan för grundsärskolan 2011, kopplat till den enskilde lärares ämne, kommer att vara en del av kompetensutvecklingen.

Vid kompetensutvecklingsdagen den 20/3, har vi fått möjlighet att ta del av en föreläsning i Källkritik på webben (föreläsare: Ronny Andersson).

Kompetensutveckling för samtliga arbetslagsledare påbörjades under höstterminen 2016 och avslutas i februari med området arbetsmiljö och hälsa.

Läxor/hemarbete

Generellt syftar de flesta läxor till att, på något sätt, bidra till elevens kunskapsutveckling. Det finns självklart andra syften som att utveckla goda studievanor, planera sin tid och utveckla ansvarskänsla och uthållighet.

På Tolvåkerskolan har vi öppnat upp för diskussioner kring följande frågeställningar:

Hur blir läxan meningsfull? På vilka sätt kan läxan stödja elevernas kunskapsutveckling? Hur kan vi göra i arbetslaget för att förbereda och introducera läxor? Gemensam policy om läxor? Hur utvecklar vi denna?

Avsikten med diskussionerna är bl.a. att öka medvetenheten om syftet med läxor som i sin tur gynnar elevernas kunskapsutveckling. Diskussionerna kommer att fortsätta under vårterminen i alla konstellationer och även tas upp vid något av vårens Skolråd.

Skolråd på Tolvåkerskolan

Vårterminens första Skolråd är planerat till den 1/2 kl.18.30. Välkomna till ett inspirerande Skolråd. Vi kommer att erbjuda information om Tolvåkerskolans arbete i matematik, vid tillfället. Representanter från lärare i matematik, Birgitta Stridsberg och Kathe Nossborn, kommer att ge möjligheter till dialog i hur vi arbetar med matematikämnet.

Välkomna till Skolrådet den 1/2 kl. 18.30. Plats: Tolvåkerskolan, mediateket.

Utvecklingssamtal vårterminen 2017

Terminens utvecklingssamtal är förlagda till vecka 6. Kompletterande information bifogas.

Välkomna till Tolvåkerskolans utvecklingssamtal.

Agneta Olander


Rektor

Uppdaterad 2017-02-06

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00