Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Kvalitet och utveckling

Tolvåkerskolan är Qualiscertifierad

Qualisgranskningen i maj 2014 medförde 102 poäng. Arbetet med Qualis är en kontinuerlig process där vi använder Qualis verktyg som stöd för att förbättra kvaliteten i vår verksamhet. I Kävlinge kommun är Qualis nu ett välkänt verktyg för kvalitetssäkring och granskning för certifiering har nu genomförts, med bravur, på Tolvåkerskolan. För att få granskningen godkänd och en certifierad skola krävs 60 poäng. Tolvåkerskolan kan stoltsera med sammanlagt 102 poäng av 126 möjliga. Orden är stolthet och ödmjukhet! Ett långsiktigt arbete (år 2011-2014) där samtliga i personalstyrkan på Tolvåkerskolan, kan känna sig mycket stolta över egna och gemensamma insatser.

Granskningen bygger på följande delar:

• Genomförda Qualisenkäter (ett tillfälle per läsår sedan 2011)
• Genomförda självvärderingar (arbetslag och ledning)
• Beskrivning av arbets- och utvärderingsmetoder
• Vision, mål värdegrund, strategier för skolan
• Olika handlingsplaner
• Dokumentation om uppföljning, utvärdering och utveckling
• Relevanta utvärderingsrapporter (till exempel Skolinspektionens)
• Förteckning över pågående förbättringsprojekt
• Övrig dokumentation som anses viktig för att visa på skolans kvalitet

Qualis Granskningsrapport kan ni läsa här.PDF


Uppdaterad 2016-02-04

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00