Tyck till om Kävlinge kommun

Tolvåkerskolan


Välkommen till oss på Tolvåker!

Vi erbjuder dig som elev en trygg miljö och möjligheter till goda resultat.

Tolvåkerskolan

Tolvåkerskolan är en högstadieskola med 485 elever fördelade på årskurs 7-9. Våra 50 pedagoger arbetar målmedvetet och engagerat för att möta varje elev utifrån sina förutsättningar. Vi har även en integrerad grundsärskola för årskurs 7-9.

Sedan hösten 2013 arbetar skolan med inriktningen Värdegrund - Idrott och hälsa. Inriktningens syfte är att skapa tillfällen till mer fysisk aktivitet/idrott och hälsa, kopplat till värdegrunden. Vi arbetar bland annat med temadagar kopplat till fysisk aktivitet, elevens val med praktisk tillämpning där det är möjligt och måldagar. Vi har ett väl utvecklat samarbete med fritidsledarna och olika föreningar och företag i kommunen.


Informationsbrev vecka 24

Personal
Peter Atterling, lärare i spanska, kommer att avsluta sin tjänstgöring på Tolvåkerskolan i samband med vårterminens avslutning. Peters sista arbetsdag är den 14/6. Rekryteringsprocessen är avslutad och Jenny Pasquato, lärare i spanska, kommer att efterträda Peter. Jenny Pasquato tillträder sin tjänst den 9/8, vid höstterminens uppstart. Jenny hälsas välkommen till Tolvåkerskolan.

Eva Luedtke kommer att avsluta sin tjänstgöring på Tolvåkerskolan, i augusti. Ett varmt tack till Eva Luedtke för alla insatser under läsåret 2016-2017. Henning Wright, lärare i matematik/No och teknik, kommer att efterträda Eva Luedtke. Henning Wright hälsas välkommen till Tolvåkerskolan och är på plats i samband med terminsstarten i augusti.

Paul Carlbark, lärare i engelska, avslutar sin tjänstgöring den 6/9 och rekryteringsprocessen är igång och beräknas vara avslutad om några veckor. Ett stort tack till Paul Carlbark; för alla insatser på Tolvåkerskolan.

Arbetsmiljö
I samband med föräldramöten för årskurs 7 har Tolvåkerskolan bjudit in kommunpolis för samverkan med skola och socialtjänst. Christer Hedlund representerar polisen, vid tillfället. Inbjudan till föräldramöte/informationskväll för årskurs 7 kommer att skickas ut i början av höstterminen (ordning för kvällen, se spec. inbjudan från arbetslag 7- Eva Landén).

Kompetensutveckling på Tolvåkerskolan.

Kompetensutveckling för samtliga arbetslagsledare påbörjades under höstterminen 2016 och avslutades i februari med området arbetsmiljö och hälsa. Arbetsmiljö och hälsa är områden som alltid står på agendan och inte minst på Tolvåkerskolans inriktning.

Under höstterminen 2017 kommer elevråd, elevskyddsombud och trygghetsgruppen att erbjudas fortsatt utbildning, i ett samarbete med Visionsfabriken, Joel Sjövall. Planering för utbildningen genomsyras av elevdemokrati, värdegrund, inflytande och delaktighet.

Digitalisering
Under läsåret 2017-2018 deltar Tolvåkerskolan i Skolverkets satsning på digitalisering. Kompetensutvecklingen utgår ifrån kollegialt lärande och innefattar följande områden: digitala verktyg som stöd i lärandet, digitalt berättande, bedömning i digitala lärmiljöer och hur man handleder elever i informationssökning och källkritik. Kompetensutvecklingen startar upp i augusti och sträcker sig över hela läsåret.

Skolråd på Tolvåkerskolan
Höstterminens första Skolråd är planerat till den 6/9 kl.18.30. Vid terminens först skolråd kommer några representanter från arbetslag 7 att närvara. Välkomna till ett inspirerande Skolråd.

Läsåret 2016-2017 avslutas
Läsåret 2016-2017 avslutas under vecka 24. Ett stort varmt tack riktas till alla elever i årskurs 7-8. Samtidigt önskas alla elever en riktigt skön sommar och välkomna tillbaka i augusti. Till alla elever i årskurs 9 framför vi också ett stort tack och samtidigt en önskan om en skön sommar. Eleverna i årskurs 9 önskas varmt lycka till, framöver.

Samarbete mellan hem och skola
Ett varmt tack för allt gott samarbete mellan hem och skola. Med hopp om fortsatt gott samarbete inför nästa läsår. Ett gott samarbete gynnar elevernas lärande och utveckling.

Med önskan om en riktigt skön sommar med möjligheter till ledighet och avkoppling!

Agneta Olander
Rektor

Ett skolbibliotek i världsklass 2017

Tolvåkerskolans bibliotek har, för andra året i rad, tilldelats utmärkelsen "Ett skolbibliotek i världsklass". Utmärkelsen är ett kvitto på skolans satsning på läsfrämjande arbete och arbetet med medie- och kommunikationskunnighet (MIK).

Facebook


Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00