Rinnebäcksskolan


En bättre skola, där eleverna utvecklar sina förmågor för att verka i samtiden och påverka framtiden!

Rinnebäcksskolan

Rinnebäcksskolan är en hälsofrämjande F-6 skola med tillhörande fritidshem, särskolegrupp och autismgrupp. Skolan ligger i den östra delen av Kävlinge.

Facebook