Tyck till om Kävlinge kommun

Lov, ledighet

Här hittar du information om lov, ledigheter och läsårstider såsom  studiedagar, lovdagar och skolavslutning.

Läsåret 2016/2017


Höstterminen 2016

Vecka 33

18 augusti

Terminsstart/uppropsdag

Vecka 38

19 september

Studiedag

Vecka 44

31 oktober - 2 november

Studiedagar

Vecka 44

3 - 4 november

Lovdagar

Vecka 51

21 december

Terminsslut


Vårterminen 2017

Vecka 2

11 januari

Terminsstart

Vecka 8

20 - 24 februari

Sportlov

Vecka 12

20 mars

Studiedag

Vecka 15

10 - 13 april

Påsklov

Vecka 21

26 maj

Lovdag

Vecka 24

14 juni

Avslutningsdag

 

Totalt antal skoldagar: 178
Avslutningsdagen räknas inte in i läsåret som skoldag.

Läsåret 2017/2018


Höstterminen 2017

Vecka 33

16 augusti

Terminsstart/uppropsdag

Vecka 39

25 september

Studiedag

Vecka 44

30 oktober - 1 november

Studiedagar

Vecka 44

2 - 3 november

Lovdagar

Vecka 51

21 december

Terminsslut


Vårterminen 2018

Vecka 2

10 januari

Terminsstart

Vecka 8

19 - 23 februari

Sportlov

Vecka 11

12 mars

Studiedag

Vecka 13

26 - 29 mars

Påsklov

Vecka 18

30 april

Lovdag

Vecka 19

11 maj

Lovdag

Vecka 24

12 juni

Avslutningsdag


Totalt antal skoldagar: 178
Avslutningsdagen räknas inte in i läsåret som skoldag.

4 kap 1 § Grundskoleförordningen: Läsåret ska börja i augusti och sluta i juni samt ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar. Därutöver får inom läsåret läggas ut högst fem studiedagar för planering av skolarbetet eller för fortbildning av lärare.


Uppdaterad 2016-11-08

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00