Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Kvalitet och utveckling

Nyvångsskolan är inne i ett spännande utvecklingsskede. 

Kollegialt  lärande

Nyvångsskolan  satsar  för  att  utveckla  vårt  kollegiala  samarbete.  Samarbete  i  planering, uppföljning  och  utveckling  av  undervisning  och  bedömning  ger  goda  förutsättningar  för  skolans  elever  att  utvecklas  så  långt  som  möjligt.

​Matematiklyftet

Matematiklyftet är en fortbildning i matematikdidaktik för lärare som undervisar  i  matematik.  Fortbildningen  syftar  till  att  öka  elevers  måluppfyllelse i matematik genom  att  stärka  och  utveckla  kvaliteten  i  matematikundervisningen.  Nyvångsskolan var en av de skolor som blev utvalda och deltog läsår 13/14. Alla matematikundervisande lärare medverkar i denna  verksamhetsnära  fortbildning  som  sker  genom  kollegialt  lärande.  Nuvarande läsår fortsätter satsningen på kvartsfart.

Qualis

​Förskolor  och  skolor  i  Kävlinge  kommun  arbetar  med  Qualis  för  att  utveckla  och  säkerställa  en  hög  kvalitet  på  verksamheten.  Qualisstrukturens  hörnstenar  är  elva  kvalitetsområden  och  den  så kallade  Qualistrappan,  vilken  åskådliggör  befintlig  kvalitetsnivå  samt  utveckling.  Dessutom  bygger  Qualisarbetet  på  verksamheternas  självskattning,  barn/elevenkäter,  föräldraenkäter  och  personalenkäter.  Då  en  förskola  eller  skola  blir  kvalitetscertifierad,  sker  detta  efter  en  noggrann  granskning  av  utomstående  granskare.   


Uppdaterad 2015-04-23

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00