Tyck till om Kävlinge kommun

Centralt skolråd

Skolrådens samverkansorgan består av två valda representanter från varje Kävlingeskolas skolråd, de tre politikerna  i Bildningsnämndens presidium samt tjänstemän från Bildningskansliet. Skolrådens samverkansorgan sammanträffar ca två gånger per termin kring ärenden av skolgenerell och kommungemensam karaktär.

Höstterminens datum är:

  • Tisdagen den 27 september på Dösjebroskolan.
  • Tisdagen den 22 november på Korsbackaskolan.

Minnesanteckningar

Uppdaterad 2016-11-14

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00