Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Twitter Dela på Facebook

Mer om Framtidens skola

Satsningen på Framtidens skola görs under fem år och varje år kommer det att finnas särskilt prioriterade fokusområden.

Centrala satsningar:

Läsåret 2016/2017

  • Att utveckla undervisningens kvalitet - fokusområde.
  • Fortsatt satsning på matematik och svenska.
  • Fortsätta att utveckla den digitala undervisningen.
  • Betyg och bedömning.

Hur ska utvecklingsarbetet ske?

Rektorer påbörjade under förra läsåret kontinuerliga klass-verksamhetsbesök enligt ett fastställt underlag, i syfte att säkerställa undervisningens kvalitet. Detta arbete är upplagt under en treårsperiod.

Dialog - kontrakt - uppföljning är arbetsmetodiken för att synliggöra det arbete som är pågående men även för att identifiera utvecklingsområden.

Matematik och svenska är grundläggande områden som vi fortsättningsvis har fokus på för att säkerställa en positiv utveckling. Arbetet grundläggs redan i årskurs 1 med det nya bedömningsstödet från skolverket både i matematik och svenska.

Uppdaterad 2017-03-31

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00