Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Digital satsning i skola och förskola - en viktig del i Framtidens skola

Under 2014 påbörjades en utökning av antalet digitala verktyg i Kävlinge kommuns förskolor och skolor, och nu är delmålet nått - alla elever i grundskolan har tillgång till en dator eller lärplatta för sitt lärande i såväl skola som hem. Även förskolorna har förstärks med en lärplatta per avdelning.

Digital satsning

Satsningen ingår som en viktig del i utvecklingsstrategin för Framtidens skola och syftar till att säkerställa alla elevers rätt till en bra utbildning. Det handlar om att rusta eleverna inför framtidens krav vad gäller kunskap och förmågor.

– Fokus i vårt utvecklingsarbete ligger på förskolebarnens och elevernas lärande.  Modern teknik är ett verktyg för kommunikation, skapande, lärande och kunskapssökande. Den ökade tillgången till teknik och de tjänster tekniken erbjuder, möjliggör också nya arbetssätt och arbetsformer. Denna satsning innebär på flera sätt en mycket positiv utveckling av våra lärmiljöer, säger bildningschef Carina Serbinson. Varje skola har en egen strategi för användning och kompetensutveckling.

Uppdaterad 2017-01-23

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00