Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Stationsstadens förskola är en nybyggd förskola som öppnade den 20 februari 2017. Förskolan ligger i centrala Kävlinge, nära stationen, där en ny stadsdel ska växa fram.

Stationsstaden är en nybyggd förskola utrustad med moderna och inspirerande lärmiljöer som inbjuder till ett lekfullt och lustfyllt lärande. I våra gemensamma vattenverkstäder, ateljéer och torg möts barnen över gränserna.

Förskolan består av 8 avdelningar fördelade i 4 spår, där varje spår består av två avdelningar, en med yngre barn ca 1-3 år och en med äldre barn ca 3-5 år.

Förskolans inriktning Naturvetenskap och Teknik synliggörs i barnets eget utforskande och undersökande av vardagliga upplevelser. Pedagogernas roll är att vara en medupptäckare som stödjer och sätter ord på det som sker. I processen utvecklas barnets förståelse för sin omvärld samt tilltro till sig själv och sin förmåga att samspela med andra.

Verksamheten präglas av allas lika värde och utgår från värdegrundsorden öppenhet, engagemang och utveckling.

Utemiljön på Stationsstadens förskola


Uppdaterad 2018-05-25