Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Nya Dala förskola

Element- Luft
Element - Jord

Profil: Teknik & Naturvetenskap

Element - Eld
Element - Vatten

Vår vision: Här får nyfikna barn växa och utforska tillsammans, med en tro på sig själv och sin förmåga!

Vårt Mål: Vi vill väcka och bevara barnens lust och intresse för Teknik & Naturvetenskap!

Vi vill genom vardagliga upplevelser väcka och bevara barnens intresse för de tekniska och naturvetenskapliga ämnen! Detta gör vi på ett lustfyllt och lärorikt sätt bland annat genom att experimentera och sätta ord på det som händer i vardagen.

Experiment är något konkret som barnen upplever och deltar aktivt i och utifrån dessa upplevelser väcks nya frågor och barnens funderingar utmanas. Vi arbetar undersökande och detta gör att barnens förståelse och erfarenhetsvärld ökar för vad som händer eller hur saker och ting förhåller sig till varandra. Pedagogerna är inspiratörer och medupptäckare! Det är barnens egen drivkraft, nyfikenhet och leklust som är grunden för arbetet!

Vårt mål och visiondokument hittar du härPDF.

NyheterUppdaterad 2018-04-01

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00