Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Emyhills förskola

Vår vision:                                                                                                                Emyhills förskola - en utvecklande förskola med barnet i fokus              

Vi når vår vision genom att:    

  • vara härvarande pedagoger   
  • erbjuda inspirerande miljöer                                                     
  • ge det kompetenta barnet förutsättningar att utveckla sina förmågor            

 

På Emyhills förskola arbetar entusiastiska och engagerade förskollärare och barnskötare. Vi är öppna för förändring och är nyfikna på vad utveckling kan resultera i. Vi har höga förväntningar på varandra eftersom vi har ett långsiktigt mål att bli en förskola i framkant.

Vi bedriver ett systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete med syfte att förädla och förbättra verksamheten som barnen möter. Vi har en god struktur för detta samt redskap som stödjer och underlättar detta arbete.

Till vår hjälp finns en förste-förskollärare. Därtill får vi inspiration och stöd av vår IT-pedagog kring frågor som rör våra digitala verktyg samt arbetssätt/metoder kring detta. Sagopedagogerna uppmuntrar och stärker oss i arbetet med barns språk och kommunikation. Värdegrundsledarna bjuder in till aktiviteter som främjar förskolans värdegrund och håller den levande.

Under läsåret 2017/2018 har vi fokus på: Pedagogiska lärmiljöer samt Digitalisering.

Vi har deltagit i Skolverkets Matematiklyftet för förskolan. Under hösten 2017 blir vi åter deltagare i ett lyft, Skolverkets Läslyftet för förskolan. Syftet med vårt deltagande är, att genom ett kollegialt lärande, utveckla våra arbetssätt och metoder. Vi värderar kollegialt lärande högt och genomför av denna anledning detta kontinuerligt och systematiskt med hjälp av förste-förskollärare och samtalsledare.

Vi arbetar numera med projekt istället för tema, vilket har visat sig vara framgångsrikt då vi på ett ännu bättre sätt kan ta till vara på barnens nyfikenhet tillika öka deras möjligheter till delaktighet och inflytande.

Vi har kommit en god bit på vägen mot att bli en kemikaliesmart förskola.

Förskolechefen har ordet


Uppdaterad 2018-05-02

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00