Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Twitter Dela på Facebook

Kvalitet och utveckling

För att utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda villkor för lärande behöver barns utveckling och lärande följas, dokumenteras och analyseras.
Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper.
Ur Lpfö 98/10

Förskolans pedagogiska uppdrag har förändrats i samband med nya skollagen och den förtydligade läroplanen för förskolan. Tid för reflektion och planering av verksamhetens systematiska kvalitetsutveckling är viktigt. Med detta nya arbetssätt kan vi förkorta tiden och förenkla dokumentationen. Det blir också lättare att låta barnen vara delaktig och ha inflytande i hela processen.

Mål

- Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet via arbetet med surfplattor.
- Utveckla analysen av verksamheten så att den systematiskt och mer direkt leder till utveckling och att barnen görs mer delaktiga i planeringen av verksamheten.
- Öka barnens inflytande och delaktighet i den pedagogiska dokumentationen
- Underlätta hanteringen för pedagogerna kring pedagogisk dokumentation.
- Delge och skapa möjligheter för vårdnadshavare att känna delaktighet genom digitala verktyg.

 


Uppdaterad 2016-08-08

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00