Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Twitter Dela på Facebook

Arvidsborgs förskola

Arvidsborgs förskola har sex avdelningar. 

På Arvidsborgs förskola arbetar entusiastiska och engagerade förskollärare och barnskötare som drivs av utveckling och hög kvalitet.

Skollagen (2010:800) och Läroplan för förskolan, Lpfö98 rev.2016 anger mål och riktlinjer för vår verksamhet. Läroplanens olika område integreras och barnens behov, intresse och erfarenhet tas tillvara, stimuleras och utvecklas. 

Vi har en ambition att bli en förskola med ännu högre kvalitet och arbetar därför på ett metodiskt och systematiskt sätt med vårt kvalitets- och utvecklingsarbete. På förskolan finns en förste-förskollärare som stöttar och utmanar oss i just detta.

Under läsåret 2016/2017 har vi fokus på:

  • Barns och vårdnadshavares inflytande
  • Pedagogisk dokumentation
  • Matematik                                                                                                                                     

Vi har även inlett ett arbete mot att bli en kemikalismart förskola.

Vi arbetar numera med projekt istället för tema. Detta har visat sig vara framgångsrikt på flera plan, såväl för barn som föräldrar som personal. Bland annat lyckas vi ta tillvara på barnens nyfikenhet på ett bättre sätt tillika lyckas vi öka deras möjligheter till delaktighet och inflytande.

Vår IT-pedagog hjälper och inspirerar oss kring frågor som rör digitala verktyg och arbetssätt/metoder. Våra sagopedagoger uppmuntrar och utmanar oss i arbetet med barns språk och kommunikation. De två värdegrundsledarna bjuder in till aktiviteter som utvecklar vår värdegrund.

Vi har deltagit i Skolverkets Matematiklyftet för förskolan för att utveckla våra arbetssätt och metoder gällande matematiken. Med start höst 2017 kommer vi utveckla våra arbetssätt och metoder gällande barns språk genom ett deltagande i Skolverkets Läslyftet.

Vi genomför kollegialt lärande kontinuerligt vilka leds av förste-förskolläraren.

 

Förskolechefen har ordet


Uppdaterad 2017-05-04

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00