Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Förskola i utveckling

Kävlinge kommun satsar på hög kvalitet och strävar efter att erbjuda barn och vårdnadshavare förskolor som ligger i framkant. Vi är inne i en spännande tid där vi metodiskt och systematiskt arbetar med att förbättra förskolan. Med ett övergripande projekt – ”Förskola i utveckling”, som en del av ”Framtidens skola” förväntar vi oss ett långsiktigt resultat.

Ta del av rapporten Förskola i utvecklingPDF

Exempel på utvecklingsområden

Rekrytering av förskollärare

Forskningen visar att barnen är som mest mottagliga för inlärning under förskoleåren. Detta innebär att tillgången på välutbildad personal under dessa år, lägger grunden för det fortsatta lärandet. I Kävlinge kommun satsar vi på att anställa fler utbildade förskollärare men också kompetensutveckling för all personal.

Förste lärare

Som en av de första kommunerna i landet satsar vi på förstelärare i förskolan. Dessa förväntas coacha och stödja sina kollegor och driva förskolans pedagogiska utveckling. De ansvarar också särskilt för att föra in forskning och beprövad erfarenhet i förskolans arbete.

Utvecklat kvalitetsarbete, pedagogisk dokumentation

I förskolans reviderade läroplan har även förskollärare en uttalad roll att dokumentera, följa upp, utvärdera och analysera det pedagogiska arbetet så att barnens aktiva inflytande över sitt lärande ökar. Detta är en komplex uppgift och all personal kommer att få kompetensutveckling inom detta område.

Matematik

Såväl nationella som internationella undersökningar visar att det finns ett behov över hela landet att satsa på matematiken. För att ytterligare stärka matematikundervisningen i den obligatoriska skolan är det viktigt att lägga en tidig och stabil grund. Genom att få syn på matematiken i vardagen och lyfta fram den i verksamheten ger vi barnen möjligheter att utvidga sitt kunnande.

Läs gärna mer om Förskola i utveckling

Uppdaterad 2016-11-15

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00