Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Förskola i framkant

Vi satsar på hög kvalitet och strävar efter att erbjuda barn och vårdnadshavare förskolor som ligger i framkant. Vi är inne i en spännande tid där vi metodiskt och systematiskt arbetar med att förbättra förskolan.

Kvalitetsrapport 2017
PDF

Mål och fokusområden 2018

Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet

Arbetet ska ske med den pedagogiska dokumentationen som underlag, från barn till huvudman, för att utveckla undervisningens kvalitet. Förskolornas systematiska kvalitetsarbete ska vara likvärdigt, med fokus på resultat och analys, och mynna ut i kvalitetsrapporter som grundar sig på de nationella målen.

Utveckla de pedagogiska miljöerna och lärandemiljöerna

Förskollärare ska ordna och arrangera miljöer som är lärande utifrån de nationella målen. Den pedagogiska miljön ska vara likvärdig för alla barn och ha rik tillgång till miljö och material som ger barn möjlighet att utvecklas, lära och leka.

Utveckla digitaliseringen i undervisningen

Digitaliseringen ska användas som ett verktyg för lärandet och digitala verktyg ska vara en naturlig del i undervisningen.

Utveckla arbetet med övergångar från förskola till förskoleklass

Övergångarna ska vara likvärdiga i hela kommunen.

Förslag till långsiktiga mål

Attrahera och behåll förskollärare

Tillgodose behovet av förskollärare genom att dels rekrytera förskollärare, dels behålla de förskollärare som redan finns och ge dem möjlighet till kompetensutveckling.

Säkerställ roll- och ansvarsfördelningen

Arbeta för att säkerställa en tydlig roll- och ansvarsfördelning i förskolorna. Främst med fokus på förskollärares uttalade ansvar enligt skollagen.

Barngruppernas storlek

Arbeta för att barngruppernas storlek följer Skolverkets riktmärke för barngruppsstorlek.

Digitala verktyg i förskolan

Tillgodose behovet av digitala verktyg i förskolan så att nationella mål nås. Ett digitalt verktyg/fem barn samt ett digitalt arbetsverktyg/förskollärare.

Uppdaterad 2018-02-13

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER