Tyck till om Kävlinge kommun

Centralt förskoleråd

Centralt förskoleråd består av en vald representant från varje Kävlinge förskolas råd, de tre politikerna  i Bildningsnämndens presidium samt tjänstemän från Bildningskansliet. Centralt förskoleråd sammanträffar 1-2 gånger per termin kring ärenden av förskolegenerell och kommungemensam karaktär. 

Datum för centralt föräldraråd

Minnesanteckningar

Uppdaterad 2017-02-14

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00