Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Centralt förskoleråd

Centralt förskoleråd består av en vald representant från varje Kävlinge förskolas råd, de tre politikerna  i Bildningsnämndens presidium samt tjänstemän från Bildningskansliet. Centralt förskoleråd sammanträffar 1-2 gånger per termin kring ärenden av förskolegenerell och kommungemensam karaktär. 

Datum för centralt föräldraråd

  • Tisdagen den 22 mars 2018 kl. 18 på Skönadals förskola i Hofterup.
  • Tisdagen den 17 april 2018 - genensamt råd för förskola och grundskola.

Minnesanteckningar

Uppdaterad 2018-01-17

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00