Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Skolsköterskor

Skolhälsovården tar över efter BVC och följer elevernas utveckling. Skolhälsovården är främst förebyggande och omfattar hälsosamtal och enkla sjukvårdsinsatser samt medicinska bedömningar och utredningar. Vid behov skickas remisser och vi samverkar med andra vårdgivare.

  • Skolsköterskan träffar alla elever individuellt i förskoleklass tillsammans med förälder och sedan samtliga elever individuellt i årskurs 2, 4 och 7. Skolsköterskan träffar sedan flera elever i varje årskurs för uppföljning av avvikelser.
  • Skolsköterskan arbetar förebyggande på gruppnivå med information till eleverna om kroppens utveckling, kost, motion, egenvård, ANDT (alkohol, narkotika, doping och tobak), sex och samlevnad, kränkande behandling och arbetsmiljö.
  • Skolsköterskan ger vaccinationer enligt nationellt vaccinationsprogram och ingår i skolans elevhälsoteam.
  • Skolläkare och skolsköterska har tystnadsplikt och skyldighet att föra journal. Tid till skolläkare bokas genom skolsköterskan.
Uppdaterad 2018-05-02