Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Psykologer

Psykologerna är fyra stycken som fördelas på kommunens skolor. Varje psykolog har ”egna” skolor och medverkar som regel på elevhälsoteamsmötena där. Ett visst samarbete förekommer dock också mellan skolornas psykologer.

Psykologerna har i sitt uppdrag att arbeta förebyggande, detta innebär till exempel handledning och fortbildningsinsatser riktade till skolans personal.

Psykologerna träffar även elever när det finns behov av att, ur ett psykologiskt perspektiv, ta reda på vilka hinder som ligger till grund för elevens svårigheter i skolsituationen.

Uppdaterad 2018-05-04